De Drentse veenkoloniën vormen een rijk cultuurhistorisch gebied. Van de vroege ontginning van het veen, tot het huidige uitgestrekte landbouwlandschap met lintdorpen en kanalen; de veenkoloniën zijn uniek. In dat gebied is een al even unieke culturele Stichting actief: Veenbraand.


De naam Veenbraand is niet toevallig gekozen. Natuurlijk refereert het aan de geschiedenis van het landschap. Maar is er is meer: een veenbrand sluimert, is altijd aanwezig en komt vol vuur aan de oppervlakte.


Uit de statuten:


De stichting heeft ten doel: het in het Drentse Veenkoloniale gebied organiseren van culturele, literaire en muzikale activiteiten, het (laten) publiceren van boeken en eventuele andere geschriften, het beheren van auteursrechten, naburige rechten en dergelijke en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van de bekendheid van en interesse in het Drentse Veenkoloniale gebied en het verrichten van al wat hiermee verband - houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


 

Welkom bij de stichting Veenbraand

ALTIJD AANWEZIG, VOL VUUR

Veenbraand Bluesfestival van 21 tot en met 23 april

Voor meer informatie: www.drentseblues.nl

Kijk ook eens op www.tkeerpunt.nl en www.route34.eu